Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Utilizarea platformelor educaționale on-line

30.11.2020
Scoala Profesionala Leova

La data de 27 noiembrie 2020 a avut loc ședința Catedrei disciplinelor de specialiate cu următoarea ordine de zi:
1. Implimentarea metodelor moderne de predare în cadrul desfășurării disciplinelor de specialitate;
2. Utilizarea platformelor educaționale on-line.