Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon
Scoala Profesionala Leova Scoala Profesionala Leova Scoala Profesionala Leova

Competențe speciale:

  • Formarea spiritului civic și a conștiinței de cetățean activ in soluționarea problemelor sociale prioritare.
  • Proiectarea unui viitor sănătos de viață.
  • Adoptarea deciziilor corecte privind comportamentul onorabil in societate.
  • Descoperirea propriilor strategii de protecție morală,psihologică și fizică in societatea contemporană.
  • Soluționarea eficientă a conflictelor.

Activitatea dirigintelui este un proces continuu axat pe realizarea obiectivelor educaționale in conformitate cu actele normative in vigoare care se desfășoară in condiții reale,determinate de specificul de virstă și potențialului intelectual al grupului educat de contextul sociocultural, etnic, economic.

In relația cu elevii diriginții se străduie:

Să țină cont de particularitățile de virstă ale elevilor ,deoarece in perioada adolescenței ei tind să devină hiperdependenți,ceia cei  poate aduce in conflict atit cu școala cit și cu familia.Deaceia implicarea permanentă a diriginților in diverse activități extracurriculare,anume:

  • Prezentarea scenică
  • Act creativ
  • Informație oportună
  • Evenimente comemorante
  • Gesturi de binefacere