Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon
Scoala Profesionala Leova Scoala Profesionala Leova Scoala Profesionala Leova

Școala Profesională din or. Leova îşi deschide porţile pentru prima promoţie de elevi sub titulatura de “Şcoala Agricolă pentru Gospodăria Sătească la 01 octombrie 1968.
Pe parcursul a cinci decenii școala a urmat mai multe reorganizări:

 • Școala Medie Profesională Tehnică nr.15;
 • Școala Medie Profesională Tehnică nr.45;
 • Școala Profesională Polivalentă.

În 2003 școala a primit denumirea de Şcoala Profesională din or. Leova oferind următoarele specializări/meserii: Viticultor-vinificator, pomicultor; Tractorist; Electrogazosudor-montator, tăitor cu gaze; Bucătar; Mecanic auto; Placator cu plăci; Croitor-confecționer îmbrăcăminte la comadă; Tîmplar.
Misiunea şcolii – formarea unui elev cult, inteligent, creativ şi liber, capabil să se adapteze la condiţiile de schimbare ale vieţii, dezvoltarea continuă a abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor profesionale solicitate pe piaţa muncii.
De-a lungul celor cinci decenii de existenţă, instituţia a pregătit şi format peste 16.000 de specialişti.

Şcoala dispune de :

 • cadre didactice cu experiență și calificare profesională;
 • săli de clasă cu o capacitate de 25-30 de elevi fiecare;
 • ateliere și laboratoare pentru instruirea practică bine dotate;
 • sală de sport, teren de fotbal;
 • sală de calculatoare conectate la Internet, WI-FI;
 • cămin studențesc cu o capacitate însumată de 263 locuri.

Partenerialtele internaționale au devenit o prioritate pentru școală cu scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale a absolvenților și a calității întregului proces educațional:

 • În cadrul proiectorlui: “Şcolile profesionale de profil agricol ca centre de competenţă pentru educaţia şi instruirea regională în localităţile rurale din Moldova”, finanaţat de Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Educaţiei al RM şi KulturKontakt Austria au implementat în peroada anilor 2005-2014. Școala Profesională or. Leova a benefeciat de o mini-fabrică de vin, de două hectare -plantație de viţă de vie, sere moderne;
 • În cadrul proectului ”Filiera Vinului” finanțat de Banca Europeană de Investiții, Guvernul Republicii Moldova, școala benefeciază de utilaj agricol şi tehnică modernă de îngrijire a plantaţiei vitivinicole şi prelucrare a strugurilor, cabinet/laborator de oenologie modern;
 • În cadrul prioectului ”Dezvoltarea domeniului vitivinicol”, finanțat de Fundația Elvețiană HEKS au fost instruiți 21 de producători de struguri din raionele Cantemir și Leova și plantarea.