Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

22.05.2020
Scoala Profesionala Leova

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

Scoala Profesionala Leova

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

Scoala Profesionala Leova

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

Scoala Profesionala Leova

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

Scoala Profesionala Leova

Dotarea școlii cu utilaj și tehnică performantă

Istoria Școlii Profesionale din or. Leova începe din anul 1968 și pe durata câtorva decenii instituția a asigurat nu numai ocrotirea unui număr mare de copii, dar și educarea, instruirea și formarea lor pentru a putea practica meseria aleasă.

Recent laboratoarele Școlii Profesionale din or.Leova au fost dotate cu utilaj și tehnică performantă.

Pregătirea în aceste ateliere v-a contribui la formarea unor specialiști de înaltă calificare la următoarele specialități:

  • Viticultor-Vinificator. Pomicultor;
  • Electrogazosudor-montator. Tăietor cu gaze;
  • Croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă;
  • Placator cu plăci;
  • Tractorist;
  • Mecanic-auto.

Elevii vor fi capabili să aplice în practică cunoștințele obținute în cadrul orelor teoretice. În felul acesta vor fi pregătiți să se încadreze cu succes pe piața muncii, iar angajatorii mulțumiți de rezultatele lor.

Vă așteptăm cu drag începînd cu data de 20 iulie cînd va fi dat startul admiterii la studii pentru anul școlar 2020-2021.