Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Darea de seamă a directorului Școlii Profesionale din or.Leova, dul Basarab Nicolae

09.12.2020
Scoala Profesionala Leova
La 04 decembrie 2020 a avut loc darea de seamă cu privire la rezultatele activității directorului Școlii Profesionale din or.Leova, dul Nicolae BASARAB.
Colectivul Școlii Profesionale din or.Leova apreciază profesionalismul, dedicația și spiritul de responsabilitate pe care îl manifestați.
Vă transmitem sincere mulțumiri pentru devotamentul, fidelitatea și contribuția deosebită la buna funcționare a Instituției Publice Școala Profesională din or.Leova.