Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Creații a elevilor de la specialitatea „Electrogazosudor-montator.Tăietor cu gaze”.

08.02.2021
Scoala Profesionala Leova
Creații a elevilor de la specialitatea „Electrogazosudor-montator.Tăietor cu gaze”.
Sudorul este unul dintre cei mai pricepuți și mai importanți meseriași din construcții sau din mediul industrial. El execută operații de asamblare nedemontabilă a două sau a mai multor piese metalice, prin încălzire locală și presiune, cu folosirea unui material de adaos asemănător cu metalul pieselor care trebuie îmbinate. Dacă vrei să devii sudor, ai nevoie de calități specifice și de o pregătire specială.