Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Concursul Național ,,Cel mai bun în Haute Couture”, ediția 2021.

26.05.2021
Scoala Profesionala Leova

La 25 mai 2021, elevele Școlii Profesionale din or.Leova, meseria ,,Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă”, au participat la Concursul Național ,,Cel mai bun în Haute Couture”, ediția 2021.
Scopul concursului:
• Perfecţionarea calificării profesionale, sporirea competenţelor profesionale a viitorilor absolvenţi;
• Dezvoltarea capacităților şi performanţelor elevilor în vederea constituirii potenţialului forţelor de muncă competitive pe piaţa muncii;
• Promovarea schimbului de experienţă privind pregătirea şi instruirea profesională a elevilor de nivelurile III – IV ISCED;
• Promovarea celor mai buni elevi în specialitate, meserie;
• Diseminarea bunelor practici de colaborare națională în domeniul industriei ușoare.