Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Campania de orientare profesională ,,Caravana Profesiilor”.

23.04.2024
Scoala Profesionala Leova

Elevii absolvenți ai Intituției Publice Gimnaziul ,,Ion Cojocaru” din s.Țiganca, r-ul. Cantemir au fost în vizită de studiu la IP Școala Profesională din Leova, în cadrul Campaniei ,,Caravana Profesiilor”.

Campania ,,Caravan Profesiilor” vine să-i informeze pe elevii din învățământul general, preponderent elevii claselor a IX-a despre avantajele, facilitățile și perspectivele profesionale de care pot beneficia atunci când aleg să se înscrie la studii în instituțiile de învățământ profesional tehnic.

     Obiectivul campaniei este schimbarea percepției elevilor despre beneficiile pe care le  dobândesc odată cu obținerea unei meserii și perspectivele lor de realizare profesională și personală.

     În cadrul campaniei ,,Caravana Profesiilor”, elevii din gimnazii sunt informați despre următoarele aspecte ale domeniului de formare profesională:

– Informații despre înscrierea la concursul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat;

– Avantajele de ordin social pentru elevii înscriși în învățământul profesional tehnic: burse, asigurare cu cămin pe toată perioada de studii, alimentație: dejun și prânz gratuit;

– Avantaje de ordin profesional: oferta educațională, baza tehnico-materială a instituției și infrastructura, prezentarea agenților economici unde elevii vor efectua stagiile de practică și ulterior să se angajeze;

– Perspectivele de integrare cu succes pe piața muncii;

– Beneficiile învățământului dual.

Pentru anul de studii 2024-2025, IP Școala Profesională din Leova va desfășura instruirea la următoarele programe de formare profesională:

Programe de studii cu termenul de 3 ani:

 • Viticultor-vinificator. Pomicultor;
 • Electrogazosudor-montator. Tăietor cu gaze;

Programe de studii cu termenul de 2 ani:

 • Mecanic-auto;
 • Tractorist-mașinist în producția agricolă;
 • Bucătar;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă,
 • Placator cu plăci;

Programe de studii învățămînt dual cu termenul de 2 ani:

 • Mecanic-auto;
 • Tractorist-mașinist în producția agricolă;
 • Bucătar;
 • Croitor confecționer îmbrăcăminte după comandă,
 • Placator cu plăci;