Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Automobil nou pentru instruirea auto

22.05.2020
Scoala Profesionala Leova

Automobil nou pentru instruirea auto

Scoala Profesionala Leova

Automobil nou pentru instruirea auto

Scoala Profesionala Leova

Automobil nou pentru instruirea auto

Scoala Profesionala Leova

Automobil nou pentru instruirea auto

Astăzi a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare a automobilului. Astfel începând cu anul școlar 2020-2021, elevii Şcolii Profesionale din or.Leova vor parcurge procesul de instruire pentru obținerea permisului de conducere cu automobil nou.
Mulțumim tuturor elevilor și angajaților Școlii Profesionale din or.Leova pentru contribuția adusă la procurarea automobilului. Acesta este rezultatul muncii depuse pe parcursul anului 2019.