Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Anunț, concurs pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pentru instruire și educație în cadrul instituției

01.09.2022
Scoala Profesionala Leova

Institutia Publică Școala Profesională or.Leova anunță desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director adjunct pe instruire și educație în cadrul instituției. :

Condițiile de participare la concurs:

 1. a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
  b) are studii superioare universitare;
  c)  are vechime de muncă în activitatea didactică de cel puţin 5 ani și deține grad didactic;
  d) la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
  e) cunoaște limba română;
  f) nu are antecedente penale.

Pentru participare la concurs se depun urmatoarele acte:

1) Cererea de participare la concurs;

2) Copia actului de identitate;

3) Copia /copiile actului/actelor de studii;

4) Copia carnetului de munca;

5) Curriculum vitae perfectat dupa modelul Europass;

6) Certificat medical;

7) Cazier judiciar sau declaratie pe propria raspundere;

8) Proiectul planului de dezvoltare a instituției, pentru 5 ani.

Nota: Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Nota: Certificatul medical si cazierul judiciar pot fi inlocuite cu declarații pe proprie răspundere.

Dosarele de participare la concurs pot fi prezentate pe adresa: Or.Leova, str.Independenței, 60, etajul I, anticamera pâna la 20 septembrie 2022, inclusiv.

Persoana responsabila de primirea dosarelor – Manoli Tatiana, tel:026322185.