Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Admiterea pentru anul de studii 2021-2022

21.07.2021
Scoala Profesionala Leova
‼️Conform planului de Admitere pentru anul de studii 2021-2022, sunt disponibile următoarele specialități:
1. Bucătar – 25 locuri;
2. Mecanic-auto – 25;
3. Placator cu plăci – 25;
4. Croitor-confecționer îmbrăcăminte după comandă – 25;
5. Tractorist mașinist în producția agricolă – 25;
6. Viticultor – vinificator. Pomicultor – 25;
7. Electrogazosudor-montator. Tăietor cu gaze – 25.
🖊Conform pct. 15 din Regulamentul de organizare și desfășurare a admiterii, candidații urmează să prezinte următoarele acte:
– Cererea de înscriere la concurs;
– Certificatul de naștere/buletinul de identitate (copie);
– Actul de studii, în original cu anexa respectivă;
– Fotografii 3×4 cm color;
Elevii sunt asigurați cu:
– bursă de studii;
– cămin;
– micul dejun și prînz.