Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Instruirea practica

18.02.2021
Scoala Profesionala Leova
Meseria de placator cu plăci face parte din categoria ocupaţiilor dominante. Este o ocupaţie destul de solicitată în ultima perioadă datorită revigorării sectorului construcţiilor.
Placatorul cu plăci este persoana cu cunoştinţe şi deprinderi speciale, capabilă să efectueze lucrări de placare pe suprafeţele orizontale şi verticale ale construcţiilor. Placatorii cu plăci posedă
cunoştinţe teoretice, referitoare la proprietăţile fizico-chimice ale materialelor, folosite pentru executarea placajelor, cunosc şi pot utiliza corect uneltele, dispozitivele, accesoriile şi echipamentele folosite în procesul de realizare a lucrărilor, au deprinderi bine formate de executare a operaţiilor de placare.