Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

17.05.2023
Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Scoala Profesionala Leova

Lansarea proiectului ,,Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”

Consiliul Europei și Agenția Austriacă de Dezvoltare împreună cu Ministerul Educației și Cercetării și alți parteneri naționali au lansat proiectul „Consolidarea dreptului la muncă în Republica Moldova”, centrat pe îmbunătățirea respectării dreptului la muncă în conformitate cu standardele internaționale și facilitarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la învățământul profesional tehnic cu angajarea lor ulterioară.
Proiectul va fi implementat în perioada 2023-2025, fiind axat pe promovarea și protejarea drepturilor sociale și de angajare, în special ale persoanelor din grupurile vulnerabile, conform standardelor europene.
De asemenea, proiectul va sprijini instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru a deveni mai incluzive și sensibile la dimensiunea de gen, astfel încât să poată identifica și atrage fete și băieți, femei și bărbați din grupurile vulnerabile, precum și tineri care nu sunt încadrați în câmpul muncii și nu urmează o formă de instruire sau pregătire profesională (tinerii NEET). Prin intermediul proiectului, se va facilita accesul grupurilor vulnerabile pe piața muncii din instituțiile de învățământ profesional tehnic.