Scoala Profesionala Leova Școala
Profesională Leova
+373 26322185 Telefon

Activitate ,,Parteneriatul școală – agent economic – o punte durabilă întru tranziția elevilor de la mediul școlar la viața profesională”

24.02.2023
Scoala Profesionala Leova
Activitate ,,Parteneriatul școală – agent economic – o punte durabilă întru tranziția elevilor de la mediul școlar la viața profesională”, organizată la data de 24 februarie 2023 de către D-na Aliona Oprea , șef secție practică.
Participanți la ședință au fost cadrele didactice din instituție, mediul de afaceri din r-ul Leova și Cantemir.
Scopul: Consolidarea parteneriatului dintre școală și agenții economici în vederea formării profesionale a elevilor la cerințele pieții muncii.
În cadrul activității au fost abordate subiecte precum înbunătățirea relațiilor de parteneriat școală – mediul de afaceri, oportunitatea învățământului dual prezentat de către D-na Lidia Gonta , director-adjunct instruire și producere, sporirea rolului și a nivelului de participare a agenților economici în dezvoltarea profesională a elevilor, formarea muncitorilor calificați conform cerinților pieții muncii.