august 28, 2017

Profesori

Profesori:

1. Vinogradov Tatiana – limba română;
2. Roman Valeriu – matematică;
3. Dușchin Ana – chimie;
4. Sevastian Lilia – informatică;
5. Mocanu Tudor – fizică;
6. Florea Grigore – disciplini de specialitate;
7. Vicol Nicolae – disciplini de specialitate;
8. Munteanu Oxana – limba franceză/engleză;
9. Danici Simion – istorie;
10.Basarab Nicolae – disciplini de specialitate;
11.Gonța Lidia – bazele antreprenoriatului;
12.Vicol Viorica – limba română;
13.Scheraș Tatiana – pedagog social;
14.Cravcenco Cristina – educația fizică.

Maiștrii instructori:

1. Oprea Aliona – maistru-șef;
2. Casapu Vladimir – mecanic-auto;
3. Guțanu Constantin – plăcător cu plăci;
4. Bostan Nușa – viticultor-vinificator.pomicultor;
5. Samoilenco Tatiana – croitor-confecționer. îmbrăcăminte după comandă;
6. Nudnenco Iurie – agronom;
7. Vistarovschi Ion – regulamentul circulației rutiere;
8. Derevenco Tamara – plăcător cu plăci;
9. Hîțu Nicolae – mecanic-auto;
10. Văleanu Ion – viticultor-vinificator.pomicultor;
11. Țepeniuc Tatiana- geografia;
12. Nicușor Gheorghe – electrogazosudor-montator. tăietor cu gaze;
13. Trifan Valentin – mecanic-auto;
14. Maximciuc Maria – croitor-confecționer. îmbrăcăminte după comandă;
15. Fiodorov Fiodor – electrogazosudor-montator. tăietor cu gaze;
16. Mercușev Valeriu – bibliotecar;
17. Pleș Stepan – viticultor-vinificator.pomicultor;

Competențe speciale:

1.Formarea spiritului civic și a conștiinței de cetățean activ in soluționarea problemelor sociale prioritare.

2.Proiectarea unui viitor sănătos de viață.

3.Adoptarea deciziilor corecte privind comportamentul onorabil in societate.

4.Descoperirea propriilor strategii de protecție morală,psihologică și fizică in societatea contemporană.

5.Soluționarea eficientă a conflictelor.

Activitatea dirigintelui este un proces continuu axat pe realizarea obiectivelor educaționale in conformitate cu actele normative in vigoare care se desfășoară in condiții reale,determinate de specificul de virstă și potențialului intelectual al grupului educat de contextul sociocultural, etnic, economic.

      In relația cu elevii diriginții se străduie:

Să țină cont de particularitățile de virstă ale elevilor ,deoarece in perioada adolescenței ei tind să devină hiperdependenți,ceia cei  poate aduce in conflict atit cu școala cit și cu familia.Deaceia implicarea permanentă a diriginților in diverse activități extracurriculare,anume:

1.Prezentarea scenică

2.Act creativ

3.Informație oportună

4.Evenimente comemorante

5.Gesturi de binefacere