august 28, 2017

Profesori

Profesori:

1. Vinogradov Tatiana – limba română;
2. Roman Valeriu – matematicăș
3. Tănăsachi Olesea – chimie;
4. Sevastian Lilia – informatică;
5. Cebanov Valentina – fizică;
6. Florea Grigore – disciplini de specialitate;
7. Vicol Nicolae – disciplini de specialitate;
8. Hîțu Tatiana – limba franceză;
9. Sadovnicov Aliona – istorie.

Maiștrii instructori:

1. Casapu Vladimir
2. Guțanu Constantin
3. Bostan Nușa
4. Samoilenco Tatiana
5. Grozavu Grigore
6. Vistarovschi Ion
7. Derevenco Tamara
8. Buză Ion
9. Văleanu Ion
10. Susanu Dumitru
11. Nicușor Gheorghe
12. Trifan Valentin
13. Maximciuc Maria
14. Fiodorov Fiodor

Competențe speciale:

1.Formarea spiritului civic și a conștiinței de cetățean activ in soluționarea problemelor sociale prioritare.

2.Proiectarea unui viitor sănătos de viață.

3.Adoptarea deciziilor corecte privind comportamentul onorabil in societate.

4.Descoperirea propriilor strategii de protecție morală,psihologică și fizică in societatea contemporană.

5.Soluționarea eficientă a conflictelor.

Activitatea dirigintelui este un proces continuu axat pe realizarea obiectivelor educaționale in conformitate cu actele normative in vigoare care se desfășoară in condiții reale,determinate de specificul de virstă și potențialului intelectual al grupului educat de contextul sociocultural, etnic, economic.

      In relația cu elevii diriginții se străduie:

Să țină cont de particularitățile de virstă ale elevilor ,deoarece in perioada adolescenței ei tind să devină hiperdependenți,ceia cei  poate aduce in conflict atit cu școala cit și cu familia.Deaceia implicarea permanentă a diriginților in diverse activități extracurriculare,anume:

1.Prezentarea scenică

2.Act creativ

3.Informație oportună

4.Evenimente comemorante

5.Gesturi de binefacere