august 28, 2017

Documente

INVITAȚIE

Școala Profesională din or. Leova organizează Săptămâna Ușilor
Deschise în perioada 13-18 mai 2019, intervalul orar 9oo – 13oo.

Vă invităm împreună cu elevii cl. IX să ne cunoașteți, să vizitați sălile de studii, atelierele, laboratoarele, căminul școlar, cantina și să aflați oferta educațională pentru anul de studii 2019-2020.

Cadrele didactice Vă vor informa asupra meseriilor obținute în școală și vor răspunde întrebărilor, preocupărilor și curiozităților D-voastră.

PROGRAMA

activității extracurriculare

„Săptămâna Ușilor Deschise”

 

13.05 – 18.05.2019

Școala Profesională, or. Leova

  9oo – 930               Întâmpinarea oaspeților

930 – 1030            Cuvânt de salut Directorului Școlii.

Prezentarea instituției.

1030 – 1230           Vizitarea școlii: Sălile de studii, căminul școlar, cantina, vinăria;

Activitățile practice în ateliere conform meseriilor

1230 – 1300           Totalurile Zilei Ușilor Deschise

 

Planul de achiziţii pentru anul 2018

 

Nr.

crt.

Expunerea obiectului de achiziţie Codul CPV Valoarea estimată fără TVA (lei) Procedura de achiziţie aplicabilă Perioada desfăşurării procedurii de achiziţie publică
1. Produse alimentare

 

15800000-6 200000,00 COP Ianuarie
2. Echipament pentru susținerea viței de vie tinere

 

77100000-1 345000,00 COP Ianuarie
3. Conservarea energiei căminul nr.3

 

45421100-5

 

200000,00 COP Martie
4.

 

Reparația acoperișului blocului nr.3 45261910-6 100000,00 COP Aprilie
5. Produse alimentare

 

15800000-6 200000,00 COP August
6. Energie electrică

 

140000,00 acord ianuarie
7. Gaze naturale

 

360000,00 acord ianuarie
8. Apă și canalizare

 

99000,00 contract ianuarie
9. Servicii de telecomunicații

 

54000,00 acord ianuarie
10. Servicii de transport

 

8000,00 contract ianuarie