august 28, 2017

Despre noi

Școala  Profesională  din or.  Leova îşi deschide porţile pentru prima promoţie de elevi sub titulatura de “Şcoala  Agricolă  pentru Gospodăria Sătească  la  01  octombrie  1968.

Pe parcursul a cinci decenii  școala a urmat mai multe reorganizări:

  • Școala Medie Profesională Tehnică nr.15;
  • Școala Medie Profesională Tehnică nr.45;
  • Școala Profesională Polivalentă

În 2003  școala  a  primit  denumirea  de   Şcoala   Profesională  din or. Leova  oferind  următoarele specializări/meserii: Viticultor-vinificator, pomicultor; Tractorist;  Electrogazosudor-montator, tăitor cu gaze;  Bucătar;   Mecanic  auto;   Placator  cu  plăci;  Croitor-confecționer îmbrăcăminte la comadă; Tîmplar.

Misiunea şcolii –  formarea unui  elev cult, inteligent, creativ şi liber, capabil să se adapteze la condiţiile de schimbare ale vieţii, dezvoltarea continuă a abilităţilor, competenţelor şi aptitudinilor profesionale solicitate pe piaţa muncii.

De-a lungul celor cinci decenii de existenţă, instituţia a pregătit şi format  peste 16.000 de specialişti.

Şcoala dispune de :

  • cadre didactice   cu  experiență  și  calificare  profesională;
  • săli de clasă cu o capacitate de 25-30 de elevi fiecare;

–   ateliere  și  laboratoare pentru instruirea practică  bine  dotate;

–   sală  de  sport,  teren  de  fotbal

–   sală  de  calculatoare  conectate  la  Internet,  WI-FI

   cămin studențesc cu o capacitate însumată de 263 locuri

 

Partenerialtele  internaționale  au  devenit  o  prioritate  pentru  școală   cu  scopul  îmbunătățirii  pregătirii  profesionale  a  absolvenților  și  a  calității  întregului  proces  educațional:

  • În cadrul proiectorlui: “Şcolile profesionale  de  profil agricol  ca centre de competenţă pentru educaţia şi instruirea  regională   în localităţile rurale din Moldova”,  finanaţat de  Agenţia  Austriacă pentru Dezvoltare, Ministerul Educaţiei al RM şi KulturKontakt Austria  şi implementat în peroada anilor 2005-2014    Școala  Profesională    Leova a benefeciat  de o mini-fabrică  de vin,  de două hectare -plantație de viţă de vie,  sere moderne;
  • În cadrul proectului  ”Filiera  Vinului”  finanțat  de  Banca  Europeană  de  Investiții,   Guvernul  Republicii  Moldova,  școala  benefeciază  de   utilaj agricol  şi tehnică  modernă  de îngrijire a plantaţiei vitivinicole şi prelucrare a strugurilor,  cabinet/laborator  de  oenologie  modern;
  • În cadrul  prioectului  ”Dezvoltarea  domeniului  vitivinicol”,  finanțat  de  Fundația  Elvețiană  HEKS  au  fost  instruiți  21  de  producători  de  struguri  din  raionele  Cantemir  și  Leova  și  plantarea  a   2 ha  de  viță  de  vie